En översikt av de viktigaste höjdpunkterna

Spånsugar för professionell användning.

Att trädamm uppstår i en träbearbetningsverksamhet är självklart och att detta sedan en tid räknas som hälsoskadligt är också allmänt känt, men trots det diskuteras ämnet ”spånsugning” häftigt i branschen. Enligt en EU-förordning som kommer inom överskådlig tid får i framtiden även verksamheter med en filterförbrukning på upp till 8 000 kubikmeter luft per timme (i stället för tidigare 6 000 m³/h) använda trädammskontrollerade spånsugar och sparar på det sättet dyra externt monterade anläggningar. Förutom de många regleringarna och föreskrifterna är dock en sak helt säker: Dammfritt arbete är inte bara hälsosammare, utan ger även många möjligheter till energi- och kostnadsminskningar i träbearbetningsverksamheter. En individuellt anpassad suglösning är alltså helt nödvändig för en ”hälsosam verkstad”.

Felder erbjuder råluftsaggregat, renluftssug och filterstationer för effektiv spånutsugning och luftrening. Alla modeller uppnår en restdammhalt på mindre än 0,1 mg/m³ och motsvarar därmed restdammhaltnivån H3. Till skillnad från vanliga sugaggregat placerar Felder fläkten på renluftssidan. Därigenom skapas ett undertryck i hela systemet, som förhindrar att damm kommer ut vid otäthet.

... Ert val för FELDER – ett riskfritt val

 • Rätt maskin för varje budget
 • Absolut pålitlighet i professionell användning
 • Skräddarsydda maskinlösningar
 • Maskinbord och aggregat i högvärdigt gjutjärn
 • Innovativa detaljlösningar av 60 års maskinteknisk erfarenhet redan som standardutrustning
 • Förstklassigt utförande och högsta tillverkningsstandarder
 • Intuitiva tillämpningskoncept
 • Modern, tydlig design
 • Kvalitet och precision från Österrike
 • Kraftfull & effektiv
 • Komplettpaket: Omfattande servicetjänster

Utrustning & Tekniska data

Gratis kataloger

Vi ger er gärna råd!